Tko smo i o čemu pišemoBlog Stažiranje među umjetninama nastao je 2010. godine na inicijativu dr. sc. Sagite Mirjam Sunare, docentice na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu, kao projekt u okviru dvaju kolegija iz kojih je izvodila nastavu, Konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva 3 i 4. Riječ je o obveznim kolegijima na četvrtoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog studija konzervacije-restauracije koje prate studenti specijalističkog usmjerenja Štafelajne slike i polikromirano drvo. Ime su blogu nadjenule studentice Jelena Zagora i Petra Perlain; njih su dvije autorice prvih blogočlanaka. Nakon Jelene i Petre, pisanja su se prihvatili drugi studenti, polaznici istog specijalističkog usmjerenja.

S vremenom je blog postao platforma za publiciranje tekstova o aktivnostima koje nisu vezane za štafelajne slike i polikromirano drvo. Ovdje ćete naći izvješća o terenskoj nastavi, osvrte na godišnje konferencije studija konzervacije-restauraciije i dnevnik rada konzervatorsko-restauratorskih radionica u Parku skulptura Željezare Sisak.

Ako želite doznati više o očuvanju kulturnih dobara i projektima u kojima sudjeluju polaznici splitskoga studija konzervacije-restauracije, čitajte naše tekstove i pratite druge naše blogove: Conservation Students' Investigation (blog kolegija posvećenog preventivnom konzerviranju), UAR00M (blog kolegija o metodama istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji) i Doktor za umjetnine (osobni blog dr. sc. Sagite Mirjam Sunare).


O naslovnoj fotografiji


Lucija Jolić mapira oštećenja na obojenom metalnom reljefu Branka Ružića Vrata iz Parka skulptura Željezare Sisak. U vrijeme kada je fotografija snimljena (2017.), Lucija je bila studentica prve godine.

Projekt: 6. konzervatorsko-restauratorska radionica u Parku skulptura Željezare Sisak
Snimila: S. M. Sunara


[Ažurirano 16. kolovoza 2018.]