četvrtak, 21. travnja 2011.

Portret časnika: nastavak istraživanja

PIŠE Jelena Zagora


Nastavak istraživanja dao je odgovor na pitanje o autoru slike, a pojavilo se i ime čovjeka koji je najvjerojatnije na njoj prikazan. Rezultate svoga rada prezentirala sam na 8. međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije koja je 15. i 16. travnja održana na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Iskoristila sam priliku da upoznam kolege s blogom "Stažiranje među umjetninama" te ih pozvala da prate nastavak istraživanja na ovim stranicama. Ovakav način prezentiranja rada naš je pokušaj približavanja restauratorske struke javnosti i upoznavanja kolega s onim čime se trenutno bavimo.


Otkrića

U istraživanju portreta časnika pratila sam nekoliko tragova: ostavštinu Mirka Račkog, slikarev potpis, dva natpisa na podokviru slike te odjeću portretiranog. Ovi su me tragovi odveli do Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, Hrvatskog državnog arhiva i Arhiva za likovne umjetnosti HAZU, pa čak i do Ratnog arhiva u Beču (Kriegsarchiv).

Najveće je otkriće da autor portreta ipak nije Ignác Nagel; utvrdila sam da je sliku radio bečki portretist Karl Nagl koji je djelovao je sredinom 19. stoljeća. Potpis koji nalazimo na drugim njegovim slikama gotovo je identičan onome na našem portretu.


Uporno pretražujući digitalizirana izdanja o genealogiji austrijskih plemićkih obitelji na intrenetu saznala sam da je Hugo Schwaab von Wildenfried, pukovnik austrijske vojske koji je zbog vojnih je zasluga stekao plemićki naslov, zapravo otac Line Rački! On je oženio Ludmillu Nitsche, kći Josefa Nitschea, kontrolora carsko-kraljevskog telegrafskog ureda. Prema tome, Linin djed s majčine strane zaista se prezivao Nitsche. Međutim, taj djed, Josef Nitsche, nije bio časnik austrijske vojske, što ukazuje na to da natpis ''DJED LINE RAČKI'' na podokviru najvjerojatnije nije točan.

Lina Rački, rođ. Schwaab von Wildenfried (preuzeto iz: Uskoković, J., Mirko Rački, 1979.)

U šematizmima austrijske vojske izdanim u vrijeme kada je ovaj portret naslikan samo je jedan časnik, August Ritter Nitsche von Wallwehr, zabilježen kao topnički potporučnik. Odora portretiranog časnika jest topnička, s oznakama čina potporučnika, pa se može zaključiti da slika najvjerojatnije prikazuje upravo njega. No, za konačnu potvrdu ili pobijanje teze o identitetu časnika čekam dopis bečkog Ratnog arhiva.

Za one koji žele znati više, u nastavku donosim pregled literature i drugih izvora koje sam koristila u istraživanju.

Popis literature
USKOKOVIĆ, Jelena, Mirko Rački, Grafički zavod Hrvatske : Zagreb, 1979.
Thieme-Becker Künstlerlexikon
Militär-schematismus der österreichischen Kaiserthumes für 1863.
Allgemeines Künstlerlexikon / Internationale Künstlerdatenbank (The Artists of the World / International Database of Artists), K.G. Saur Verlag : München, 2008. (28th CD-ROM Edition, An Imprint of Walter de Gruyter GmbH & Co. KG)

Arhivska građa
Građa Hrvatskog državnog arhiva:
Fond Isidor Kršnjavi, HR-HDA-804
Fond Mirko Rački, HR-HDA-1768
Novinski članci iz Arhiva za likovne umjetnosti HAZU

Izvori na internetu
Digitalni arhiv Slobodne Dalmacije
Fond Mirko Rački, ARHiNET
Javno dostupna digitalizirana izdanja o genealogiji austrijskih plemićkih obitelji i austrijskoj vojsci: Collegium Res Nobilis Austriae i Institut für Historische Familienforschung
MAAß, Otto, Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser Österreichs, vol. 2, 1907., dostupno na: Google Books
Tekst o genealogiji bivših njemačkih krajeva objavljen na Ahnenforschung.Net
ATKINSON, Charles Francis, "Uniforms", Encyclopedia Britannica (11. izdanje), vol. 27, str. 582-593, dostupno na: Xenophon Group International
Austro-Hungarian Army uniforms in WW1
Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900 - 1914
Popis linkova na digitalizirane šematizme austrijske vojske, dostupan ovdje

Zahvale
Na kraju ću iskoristiti priliku da se zahvalim svima koji su mi pomogli u istraživanju:
Dr. sc. Radoslav Tomić, akademik
Darija Alujević, istraživačica – stručna suradnica u Arhivu za likovne umjetnosti HAZU
Dr. sc. Jelena Uskoković, povijesničarka umjetnosti
Irena Gessner, dokumentaristica Instituta za povijest umjetnosti
Jasminka Babić, kustosica Galerije umjetnina u Splitu
Jure Matijević, docent na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju UMAS-a
Melina Lučić, viša arhivistica, načelnica Odsjela za novije arhivsko gradivo obitelji i pojedinaca HDA
Milan Pojić, viši arhivist, načelnik Odsjeka za vojno gradivo HDA
Mr. sc. Marina Bregovac Pisk, muzejska savjetnica Hrvatskog povijesnog muzeja
Nela Gubić, prof., tajnica Instituta za povijest umjetnosti
Sagita Mirjam Sunara, viša asistentica na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju UMAS-a
Dr. sc. Stanko Piplović, arhitekt i povjesničar umjetnosti
Valentina Ljubić, konzervatorica-restauratorica Tehničkog muzeja u Beču

. . .

Na kraju, evo jedna fotografija za one koji se pitaju na čemu radim kad ne istražujem slike. :) U tijeku je rekonstrukcija preparacije unutar oštećenja na slici Gospa Lurdska. Sjećate se, o tome smo već pisali. U idućem ćemo vam postu reći što se dogodilo s izložbom koju smo planirali održati u Postinju Gornjem i kako napreduju radovi na toj umjetnini.