Tko smo i o čemu pišemo

Blog Stažiranje među umjetninama nastao je 2010. godine na inicijativu dr. sc. Sagite Mirjam Sunare, doc. art., kao projekt koji se realizira u sklopu kolegija Konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva 3 i 4. To su obavezni kolegiji na četvrtoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog studija konzervacije-restauracije koje prate studenti specijalističkog usmjerenja konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva.

Budući da je blog nastao u sklopu stručnog kolegija o konzerviranju-restauriranju štafelajnih slika i skulptura, velik broj članaka bavi se upravo tom tematikom. Ipak, zastupljena su i druga specijalistička područja konzervatorsko-restauratorske struke. Vrijedno je spomenuti da na ovim stranicama svoj dnevnik rada vode studenti i nastavnici uključeni u projekt zaštite i očuvanja Parka skulptura nastalih u okviru Kolonije likovnih umjetnika "Željezara Sisak". Objavljujemo i osvrte na godišnje konferencije studija konzervacije-restauracije.

Želimo vas upoznati s projektima u kojima sudjeluju studenti konzervacije-restauracije splitskoga sveučilišta i približiti vam rad konzervatora-restauratora. Pozivamo vas da čitate naše tekstove i pratite druge naše blogove: Conservation Students' Investigation (blog kolegija o preventivnom konzerviranju), UAR00M (blog kolegija o metodama istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji) i Doktor za umjetnine (osobni blog Sagite Mirjam Sunare).Tko je na fotografiji?Na fotografiji je Ana Dukić, magistra konzervacije-restauracije. Fotografija je snimljena 2010. godine na Lopudu za vrijeme održavanja Međunarodne konzervatorsko-restauratorske radionice Lopud (International Conservation Workshop Lopud). Autorica fotografije je Sagita Mirjam Sunara.