Tko smo i o čemu pišemo

Blog Stažiranje među umjetninama nastao je 2010. godine na inicijativu dr. sc. Sagite Mirjam Sunare, doc. art. (Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju), kao projekt koji se realizira u okviru dvaju obveznih kolegija na četvrtoj godini studija konzervacije-restauracije, Konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva 3 i 4. Riječ je o kolegijima koje prate studenti specijalističkog usmjerenja konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva.

S obzirom na to da je blog nastao u sklopu stručnoga kolegija posvećenog štafelajnim slikama i polikromiranom drvu, velik broj (blogo)članaka bavi se upravo tom tematikom. Zastupljena su, međutim, i druga specijalistička područja konzervatorsko-restauratorske struke: na ovim stranicama svoj dnevnik rada vode sudionici godišnjih konzervatorsko-restauratorskih radionica u Parku skulptura nastalih u okviru Kolonije likovnih umjetnika "Željezara Sisak". Objavljuju se i osvrti na godišnje konferencije studija konzervacije-restauracije.

Želimo vas upoznati s projektima u kojima sudjeluju studenti konzervacije-restauracije splitskoga sveučilišta i približiti vam rad konzervatora-restauratora. Pozivamo vas da čitate naše tekstove i pratite druge naše blogove: Conservation Students' Investigation (blog kolegija o preventivnom konzerviranju), UAR00M (blog kolegija o metodama istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji) i Doktor za umjetnine (osobni blog Sagite Mirjam Sunare).